Ana Ivančič, Oblikovanje kakovostnih prostorov, november 2017, H.O.M.E.
intervju z Rokom Žnidaršičem
foto Miran Kambič, Medprostor

H.O.M.E., november 2017