Prostor za vse, Anketa o trgu republike, november 2018
uredniki Marjan Hočevar, Rok Žnidaršič, Anja Planišček, Katarina Čakš, Aljoša Kotnjek

Prostor za vse, november 2018