Aleksander Saša Ostan, Kultura grajenega v slovenskih Alpah skozi prostor in čas, december 2018, ARCHalp 01

Pregled slovenske alpske arhitekture skupaj s prenovo domačije Vrlovčnik

foto Miran Kambič

 

ARCHalp 01, december 2018