Nastaja nov park za ‘skejterje’ na vogalu Resljeve in Masarykove.