Za prenovo domačije Vrlovčnik smo prejeli nagrado Odprtih HSlovenije za Odličen projekt!