Design that Educates Award nam je podelil posebno priznanje za hišo Hribljane