Rok Žnidaršič, Metode projektiranja Edvarda Ravnikarja, 2004, AB 165-166
foto Damjan Gale

AB, 2004, letnik XXXIV, številka 165-166