Katalog Medprostori Ljubljana, avgust 2018
Spomenik žrtvam vseh vojn
Spomenik Vuku Stefanoviću Karadžiću
Spomenik Maksu Fabianiju
Spomenik Petru Božiču
Spomenik Njegošu
Bitva
Ureditev Gosposvetske ulice
Ureditev arkad na Slovenski cesti, Lars&Sven
Ureditev Čopove ulice
Gledališka pasaža
Tlakovanje ključavničarske ulice
Ureditev Kluba kapitanov
Tomanov park
Mestni park Rakova Jelša
foto Miran Kambič, Virginia Vrecl, Matko Mioč, Medprostor

Katalog Medprostori Ljubljana, avgust 2018