Jurij Kobe, Študentska delavnica: Vstop v Krajinski park Ljubljansko Barje 2013/2014, december 2014, AB
Mestni park Rakova Jelša

AB, december 2014