Rok Žnidaršič, Do kod sega arhitektova avtonomnost?, 2010, Oris 65

Oris, 2010, letnik XII, številka 65, str.140-147