Boris Matič, V očeh opazovalca, oktober 2017, Hiše
Spomenik žrtvam vseh vojn
foto Miran Kambič, Mate Mioč, Aleksander Ostan

Hiše, oktober 2017