Rok Žnidaršič, …ampak seveda je to Ravnikar, 2008, Oris 49
foto Simon Kerševan

ORIS, 2008, letnik X, številka 49, str.156-159