Velika kovinska stojnica Ljubljanske tržnice 2017 v delu
Osnovni namen vsake prenove je ponovni premislek in izboljšava. Vodilo oblikovanja nove kovinske stojnice za Ljubljano je bilo poleg njenega funkcionalnega ustroja, vprašanje enakovrednosti uporabe v javnem prostoru v času aktivne tržnične rabe kot tudi v času, ko stojnice brez programa ostanejo prepuščene javnosti.
Vsi predvideni prostori stalnih postavitev VKS, Osrednja tržnica ter tržnici Moste in Koseze so poleg tržnega prostora hkrati tudi del centralnega javnega prostora v mestu. Zato se nam zdi bistveno, da je v oblikovanje fiksne stojnice vključena dvonamenskost rabe. Ključni element, ki predstavlja osnovni premislek v zasnovi, je fleksibilna, visokotehnološka streha, zasnovana kot zaščitni pokrov stojnice, ki v zaprti poziciji postane javna klop.
Nova VKS, kakršno predlagamo, omogoča s svojo privihano strešno ploskvijo povsem novo dojemanje javnega prostora tržničnih površin, ko te obratujejo, kot tudi v zaprti poziciji. Ko je streha zložena, stojnice, poleg tega, da omogočajo volumen za shranjevanje, prispevajo k odprtosti prostora in prijaznosti za različne uporabnike. Seveda lahko ugotovimo, da že obstoječa VKS nudi zavetje (nočnemu) druženju, vendar pa ta spričo neposredne uporabe prodajnih površin negativno vpliva na njeno uporabnost. Poleg tega prosto dostopna streha v javnem prostoru generira tudi še manj zaželene rabe, kot je posedanje. Glede na to, da postanejo sedalne površine nove VKS izpostavljene atmosferi, je njihova uporabnost približana drugim sedalnim površinam (klopem) v javnem prostoru. Torej z redukcijo elementov in redefinicijo obstoječih rab, novo stojnico približamo logiki ostale urbane opreme v mestu.

Avtorji: Rok Žnidaršič u.d.i.a., Jerneja Fischer Knap u.d.i.a., Samo Mlakar, u.d.i.a., Dino Mujić m.i.a.

Sodelavci: Aljoša Kotnjek, m.i.a.

Naročnik: JP LPT d.o.o.

Leto projekta: 2017

Površina: 9 m2

Nagrade: 1. nagrada na vabljenem anketnem natečaju