Trg Majik Beograd, RS 2018 idejni projekt
Obravnavano območje kompleksnega prometnega prostora, zaradi prednostne obravnave avtomobilskega prometa, danes dojemamo predvsem kot šestkrako križišče mestnih cest: Palmotičeve, Georga Washingtona, Hilandarske in Dalmatinske. Značaj prostora je izrazito tranziten, brez kvalitetnih urbanih prostorov, kjer bi se ljudje želeli zadrževati, zaradi česar je njegov prehoden značaj še bolj poudarjen. S tem se poslabšuje kvaliteta življenja v mestu in poudarja potrebo po migriranju, namesto da bi z enakomerno razporeditvijo kvalitetnega odprtega prostora po celem mestu, prispevala k zadrževanju ljudi v okolici njihovega delovnega in bivalnega okolja.
Osnovna ideja projekta preoblikovanja tega prostora je, da lahko z enakovrednejšo obravnavo vseh uporabnikov javnega urbanega prostora ter umestitvijo novih atraktivnih vsebin, ustvarimo prijetno urbano okolje v katerem se bodo ljudje radi zadrževali in družili.

Da bi lahko ustvarili sodobno javno površino, ki bi lahko v doživljanju uporabnikov in obiskovalcev vzbujala prijetno vzdušje, bi bilo potrebno narediti spremembe nekaterih prometnih tokov, predvsem v smislu ma jšanja hitrosti in s tem manjšanju pomena njihove tranzitne vloge. Zato predlagamo, da dve ulici, ki s svojima priključkoma pod ostrim kotom ustvarjata izrazite klinaste prostore, preoblikujemo tako, da se priključjeta na primarno cestno mrežo pod pravim kotom. S tem omogočimo, združitev nerabnih klinastih prostorov z ostalo javno površino, poleg tega pa prispevamo k boljši preglednosti in zmanjšanju hitrosti v območju križišč.

Obravnavano območje v morfološkem smislu sestoji iz dveh izrazito različnih entitet. Ulica Georga Washingtona predstavlja močno razmejitev v prostoru v smeri vzhod zahod. Prostor južno od razmejitve ima izrazito artikuliran značaj, z visokimi stavbami zamejen prostor trapezoidne oblike, ki ga doživljamo kot zaliv, umaknjen iz glavne ulice, nekakšno piazzeto, ki bi lahko bila oblikovana tudi kot avtonomna javna površina, mirnejšega, skoraj stanovanjskega značaja s prepoznavno vsebino restavracije Majik. Severni del obravnavanega območja je bistveno bolj odprt, z manj izrazito zamejenim robom, ki ga opredeljuje predvsem visoka vegetacija s posameznimi stavbami in pomembnimi programi centralnih dejavnosti, kot so osnovna šola in vrtec, zavod za zdravstveno varstvo ter bližnji botanični vrt Jevremovac.

Da bi lahko celotno območje doživljali kot enoten in povezan javni prostor, smo uvedli nekatere elemente urejanja, ki bodo prostor vizualno in materialno poenotile po drugi strani pa bodo ustvarjale samostojne mikro urbane ambiente prepoznavnega značaja in rabe. Na ta način bo prostor postal raznolik, vendar povezan. Namenjen bo ljudem različnih starosti in interesov ob različnih delih dneva. Njegov večnamenski, odprt in povezan značaj, bo izražal sodobno demokratično prenovo mestnega prostora, ki bo s tem ponovno postal namenjen njegovim prebivalcem in ne zgolj njihovim prevoznim sredstvom.

Avtorji: Rok žnidaršič, u.d.i.a., Samo Mlakar, u.d.i.a., Teja Gorjup, abs. arh.

Naročnik: javno zasebno partnerstvo

Leto projekta: 2018

Površina: 5840 m2