Tomanov park Ljubljana 2017 končano
Pretežni del širšega območja je, oziramo še bo namenjen poslovno stanovanjskim stavbam, ki so delno že zgrajene sicer pa so za to območje opredeljene v občinskih prostorskih dokumentih. Obravnavana lokacija je rezervirana za parkovne površine, kot predprostor večje poslovne stavbe. Namen projekta je z minimalno intervencijo urediti obstoječe stanje na način, da se ohranijo vsa obstoječa samonikla drevesa. Območje naj bi postalo kvaliteten odprt javni prostor, ki bi služil najrazličnejšim uporabnikom. Potnikom bližnje avtobusne in železniške postaje, okoliškim prebivalcem, dijakom in študentom ter ciljni publiki skejtarjev, saj v mestu primanjkuje kvalitetnih urbanih neformalnih površin, ki so prilagojene temu popularnemu urbanemu športu.
Da bi novi intervenciji zagotovili lastno prepoznavno identiteto, smo se naslonili na zgodovinsko rabo obravnavanega zemljišča in njegove neposredne okolice. Na tem mestu je do druge svetovne vojne stala kamnoseška delavnica mojstra Feliksa Tomana, v kateri so bili izdelani elementi številnih najpomembnejših javnih stavb v Ljubljani. Koncept zasnove se naslanja na to zgodbo. Celotno zasnovo opredelimo z enim elementom, krožno strukturo prefabriciranih armiranobetonskih elementov, ki s svojo obliko, detajli in kompozicijo ustvarja reminiscenco na kamnoseške detajle, kot arheologijo mestnega spomina. Tak koncept hkrati omogoča prilagoditev ohranjenim samoniklim drevesom in zakonitostim urbanih športov.

Avtorji: Rok Žnidaršič, u.d.i.a., Teja Gorjup, štud. arh., Samo Mlakar, u.d.i.a., Klara Bohinc, m.i.a.

Sodelavci: Marko Drpić, črke

Naročnik: MOL

Leto projekta: 2017; Leto izvedbe: 2017

Površina: 1.100 m2

Foto: Miran Kambič, Rok Žnidaršič, Virginia Vrecl