Tlakovanje Ključavničarske ulice Ljubljana 2009 končano
S preoblikovanjem tlakovanja Ključavničarske ulice posegamo v že izoblikovan urbani prostor, ki marsikateremu meščanu, pa tudi obiskovalcu, pomeni že povsem izoblikovano fizionomijo značilne anonimne povezovalne uličice osrednjega trga starega mesta z nabrežjem Ljubljanice. Zato nas je pri predlaganih rešitvah vodilo prepričanje, da prostor ne gradimo na novo, temveč skušamo s prefinjeno intervencijo izpostaviti in nadgraditi njegov današnji karakter. Z novo ureditvijo je ulica razbremenjena tudi nekdanje arhitekturne ovire v njenem zgornjem delu, in je s tem približana najširšemu krogu obiskovalcev.
Tako kot se skulpture, zaradi katerih je projekt nastal, spogledujejo z nematerialnim, torej karakterji, razpoloženji v motivih posamičnih plastik, tako je tudi v zasnovo tlakovanja vgrajen nekakšen privid minljivosti. Obrazi, ki se pojavijo na površini kanalete 'odtekajo' v neskončnost... S simbolnim sporočilom minljivosti je preoblikovanje ulice hkrati tudi primeren hommage nedavno preminulemu pobudniku ureditve.

Avtorji: Rok Žnidaršič u.d.i.a., Jerneja Fischer Knap u.d.i.a., Samo Mlakar u.d.i.a., Jakov Brdar akad.kipar

Sodelavci: Nataša Blažko u.d.i.a., Dejan Fortuna abs. arh.

Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Medis d.o.o.

Leto projekta: 2009; Leto izvedbe: 2014

Površina: 115 m2

Nagrade: Urban Public Space 2012

Foto: Rok Žnidaršič