Stanovanjska gradnja Rakova Jelša II Ljubljana 2017 natečajni projekt
Na obravnavanem območju se načrtuje gradnja cca. 170 neprofitnih najemnih stanovanj, trgovski program za lokalno oskrbo, večnamenski prostor lokalne skupnosti, zunanja in prometna ureditev ter gradnja komunalne infrastrukture.

Avtorji: Rok Žnidaršič, univ.dipl.inž.arh. Jerneja Fischer Knap, univ.dipl.inž.arh. Katarina Čakš, univ.dipl.inž.arh. Iztok Kavčič, univ.dipl.inž.kraj.arh. Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh.

Sodelavci: Samo Mlakar, univ.dipl.inž.arh. Dino Mujić, m.i.a. Žiga Ravnikar, univ.dipl.inž.arh. Dejan Fortuna, univ.dipl.inž.arh.

Naročnik: Javni stanovanjski sklad MOL

Leto projekta: 2017

Površina: 24.340 m2; Pozidana površina parcele: 14.205 m2

Nagrade: zvišan odkup na javnem natečaju