Mestni park Rakova Jelša Ljubljana 2015 končano
Mestni park Rakova Jelša je namenjen zvečine prostočasnim aktivnostim in prostorom za piknike, hkrati pa predstavlja eno od vstopnih točk v krajinski park Ljubljansko barje.
Mestni park Rakova Jelša je zasnovan za obvoznico, ob vpadnici Ljubljana center, na območju nekdanjih vrtičkov, ki so po odstranitvi lop leta 2010 postali črno odlagališče odpadkov. Projekt s čiščenjem prostora, odstranitvijo nevarnih in drugih odpadkov ter z novimi, minimalnimi posegi skuša vrniti nekdanji karakter polobdelane barjanske krajine na pragu mesta in pomeni nov vhod v Krajinski park Ljubljansko barje. Ohranjene so obstoječe temeljne plošče lop, ki skupaj s klopmi iz fasadnih prefabrikatov (z Ravnikarjeve stolpnice na Štefanovi ulici) služijo kot prostori za piknike. Vsa kvalitetna odrasla vegetacija se ohranja, odstranjuje se vse tujerodno rastje (japonski dresnik, kanadska zlata rozga). Vsa nova urbana oprema je zasnovana iz ožganega masivnega macesnovega lesa slovenskega izvora, ki je položen (klopi) ali neposredno zapičen v tla (table, zastori, stojala za kolesa). Če je bil programski sklop Mestnega parka namenjen prostočasnim aktivnostim in prostorom za piknike, je glavno vodilo druge faze projekta samooskrba. Možnost urejenega urbanega samooskrnega kmetijstva/ vrtičkov v neposredni bližini mestnega središča pomeni za mesto reinterpretacijo uporabe barjanskega prostora na pragu mesta. Poleg vrtičkov je potrebno zagotoviti tudi infrastrukturo, ki se podobno kot v Mestnem parku Rakova Jelša navezuje na obstoječi sistem poti in jarkov. Lope v parku so oblikovane kot skupne nadstrešnice, temeljene na lesenih pilotih (nadstrešnice služijo tudi kot zbiralniki vode in shrambe za orodje). Urbana oprema (klopi, premostitve, sanitarni otoki) ostajajo enaki kot elementi opreme parka urejenega v prvi fazi. Projekt je zasnovan s preprostimi elementi velikih dimenzij (nadstrešnice, klopi, premostitve), ki so odporni na vandalizem, narejeni iz lokalnih materialov (ogljični odtis je majhen), poudarja in uporabi naravne danosti prostora (jarki, obstoječa odrasla vegetacija) in spoštuje krhko ravnovesje barjanske krajine.

Avtorji: Klara Bohinc, abs.arh., Andraž Keršič, abs.arh,, Martin Kruh, abs.arh., Aljoša Lipolt, abs. arh., Samo Mlakar, u.d.i.a., Dino Mujić, abs.arh., Tamara Németh, abs.arh., Rok Žnidaršič, u.d.i.a.

Naročnik: MOL

Leto projekta: 2015; Leto izvedbe: 2016

Površina: 106.000 m2

Nagrade: Priznanje ZAPS 2016, Zlati svinčnik za odlično izvedbo

Foto: Andraž Keršič, Tamara Németh