Osnovna šola in vrtec Cerklje ob Krki Cerklje ob Krki 2014 končano
Prek ravnice Krškega polja se lenobno vije reka. V okljuku Krke ob nekdanji rimski cesti stoji naselje Cerklje ob Krki. Poleg cerkve s trgom drugo vozlišče vasi predstavlja šolsko poslopje, okrog katerega se je formiral center naselja z vrtcem, trgovino in pošto. Dotrajana šolska stavba izza Avstroogrske skupaj z vrtcem predstavlja edino izobraževalno institucijo za bližnja naselja, zato je 2014 razpisan natečaj za novo šolsko stavbo. Nova stavba šole in vrtca Cerklje ob Krki pomeni poseg, ki hkrati definira in ureja strukturo širšega prostora in ohranja kvalitetne poglede.
Staro šolo kot eno najbolj prepoznavnih stavb v naselju ohranimo v celoti in jo očistimo kasnejših posegov. Vanjo so umeščeni bolj javni programi, dostopni tudi zunanjim obiskovalcem: ambulanta, administracija in knjižnjica. Nove stavbe so razporejene tako, da s svojo kompozicijo ustvarjajo dvorišča, vhode v posamezne izobraževalne sklope. Z orientacijo javne telovadnice s krajšo stranico proti cesti šolski stavbi zagotovimo potrebno zasebnost. Vrtec je samostojna enota, ki je fizično in pomensko ločena od šole. Vse igralnice so usmerjene na jug in se prek teras povezujejo z ograjenim igriščem. Prva triada skupaj s stavbo vrtca oklepa zasebnejše malo igrišče,druga in tretja triada pa sta pomaknjeni v nadstropje. Posebna pozornost je posvečena oblikovanju osvetlitve prostorov, ki je zasnovana kot sistem dveh različnih okenskih odprtin, enega, namenjenega svetlobi, pomaknjenega v očišče stoječe osebe in nizko okno v očišču sedečega ter strešnih svetlobnikov. Obstoječa šolska stavba se z novo šolo stakne z zastekljenim mostovžem.

Avtorji: Rok Žnidaršič u.d.i.a., Jerneja Fischer Knap u.d.i.a., Dejan Fortuna u.d.i.a.

Sodelavci: Mojca Gabrič u.d.i.a., Samo Mlakar u.d.i.a.

Naročnik: Občina Brežice

Leto projekta: 2014; Leto izvedbe: 2017

Površina: 11.840 m2; Pozidana površina parcele: 4.020 m2

Nagrade: 1. nagrada na javnem natečaju

Foto: Rok Žnidaršič, Dejan Fortuna, Miran kambič