Gosposvetska cesta Ljubljana 2016 v delu
Gosposvetska cesta je že od predantičnih časov pomembna pot, ki je povezovala Ljubljano s severnim slovenskim ozemljem. Številne najdbe rimskih sarkofagov in izkopavanja kulture žarnih grobišč v sedemdestih letih na Ajdovščini kažejo na njeno zgodovinsko prisotnost in pomen. Skozi zgodovino je ostala pomembna povezava na stičiščih poti s severa in vzhoda. V devetnajstem stoletju zgrajeni Kristusova cerkev, nekdanji Kolizej in kavarna Evropa so skupaj z dvojnim drevoredom ustvarili pomemben insceniran prihod v mesto. Velike rušitve baročnega tkiva na Ajdovščini ob širjenju koridorja Slovenske ceste in Plečnikova prestavitev Robbovega kužnega znamenja na Kongresni trg so pomembno vplivale na odsotno pojavnost Gosposvetske ceste.
Celovita prenova cesto ponovno poveže na dveh nivojih, v tlaku in z novim dvojnim drevoredom visoke vegetacije, ki umirja nagovor stavbnega tkiva ob cesti. Velik dvignjen trg pred Evangeličansko cerkvijo Primoža Trubarja, ki kot premor na križišču z Zupančičevo in Vošnjakovo predpostavi nov, enoten, s cesto izravnan tlak, oblikuje ambient z novim spominskim obeležjem Lutru in sedišči v senci obstoječe rdeče bukve. Nov, enoten strukturiran kamnit tlak prekriva trg in teče po pločnikih. Pred kavarno Evropa se na Ajdovščini oblikuje dvignjen trg, kjer se na vogalu, kjer se cesta spoji s Slovensko, krošnje obstoječih platan oblikuje dežnikasto, da ustvarjajo reminiscenco nekdanje kavarniške lope in Mächtigovega nadstreška. Na mestu prestavljenega kužnega znamenja se ponovno postavi Plečnikovo svetilko. Vsa uporabljena nova urbana oprema je enotna mestna, avtobusne postaje pa se kot na Slovenski cesti združujejo v skupino treh modulov.

Avtorji: Rok Žnidaršič, u.d.i.a., Žiga Ravnikar, u.d.i.a.

Sodelavci: Marko Drpić, napis

Naročnik: MOL

Leto projekta: 2016

Površina: 8.900 m2

Foto: Rok Žnidaršič, Miran Kambič