Center obnovljive energije Brežice 2018 idejni projekt
Dominantna lega Kušljanove vile v zaključku topografskega rta Brežiškega starega mestnega jedra, ponuja izjemen razgled na preoblikovano aluvialno krajino sotočja Krke in Save z novo hidroelektrarno Brežice. Torej lega, ki nehote vzpostavlja miselne vzporednice, ko je pomen energetske neodvisnosti in obvladovanje narave za njeno pridobivanje močno podoben nekdanjemu pomenu obvladovanja zemljiške posesti na strateški legi, ki jo je imelo Grajsko poslopje v neposrednem zaledju kasneje pozidanih meščanskih vil. Vendar pa v tem primeru ne gre za razkazovanje moči, temveč promocijo energetske izrabe vodotokov in drugih virov obnovljive energije ob sočasni sonaravni ureditvi nasipov akumulacijskega jezera in pripadajočih zelenih površin, ki ponujajo nove možnosti za razvoj športno rekreacijskih aktivnosti in zabave.
Programska zasnova sledi prejeti projektni nalogi. Obstoječi objekt je v celoti namenjen prezentaciji dejavnosti, na mestu obstoječe garaže je predvidena dvovišinska večnamenska dvorana, vsi pomožni prostori pa so v novih prizidanih kletnih objektih, ki se skupaj z novo dvorano odpirajo na atrij, ki smo ga poimenovali atrij 100 energij, ime, ki bi lahko izražalo sopomenko za 100% obnovljivo energijo.

Avtorji: Rok Žnidaršič u.d.i.a., Jerneja Fischer Knap u.d.i.a., Dejan Fortuna u.d.i.a., Aljoša Kotnjek, m.i.a.

Sodelavci: Katarina Čakš, u.d.i.a.

Naročnik: zasebni

Leto projekta: 2018

Površina: 650+490 m2