Arkade Slovenska cesta 2016 končano
Sanacija pokrite nakupovalne ulice z minimalnimi posegi celostno ureja prostor pešca ob južnem delu Slovenske ceste. Pomembna povezovalna pot od Filozofske Fakultete teče mimo Drame, cerkve Sv. Trojice, Kongresnega trga do Šubičeve Gimnazije; z novo ureditvijo se na novo poveže med seboj različne, bolj ali manj poškodovane, predvsem pa vizualno onesnažene arkade. Vse originalne površine se temeljito očistijo in obnovijo. Zastor lamel na stropovih vzdolž cele prodajne galerije ureja problem osvetlitve in neenotnih izveskov trgovin. Predlog ureja tudi talne taktilne elemente vzdolž južnega dela Slovenske ceste.
Ob Šubičevi gimnaziji in Slovenskem Šolskem muzeju intervencija izlušči originalno zasnovo A. Bitenca; odstrani se vse reklamne panoje, izveske in napise, obstoječi tlaki in kamnite obloge se sanira in zaščiti, očisti in satira se strop iz betonskih prefabricator in lesenih nosilcev, preoblikuje se obstoječe luči, na katere se namesti nova senčila. Med Uršulinkami in Dramo enoten zastor iz svetlobnih lamel, kjer so zapisana tudi imena lokalov, ki zalebdi pod obstoječim saniranim in črno barvanim stropom iz heraklita in se nadaljuje do kona arkad. Vse kamnite obloge in tlake se očisti, sanira in zaščiti. Pri Drami in Nemški hiši se nadaljuje nov zastor lameliranih svetil, ki tečejo pod strop, zamenjajo in dopolnijo se obstoječi kamniti tlaki. Del arkad pod Gorupovimi hišami prevzame isti element stropnih svetil kot preostal del galerij, uredijo se novi dostopi, primernejši za gibalno ovirane, ob Filozofski fakulteti namesto stopnišča do arkad vodi nova klančina.

Avtorji: Rok Žnidaršič, u.d.i.a., Mojca Gabrič, u.d.i.a., Samo Mlakar, u.d.i.a., Martin Kruh, abs.arh.

Sodelavci: Klara Bohinc, m.i.a

Naročnik: MOL

Leto projekta: 2016; Leto izvedbe: 2017

Površina: 1.330 m2

Foto: Virginia Vrecl