V projekt Odprte hiše Slovenije vključen tudi ogled biroja Medprostor na Bregu, v nedelja 5.10.2014 ob 14. uri. Dobrodošli !

http://www.odprtehiseslovenije.org/