Lutkovno gledališče v Mariboru objavljeno v Orisu 86

Matevž Čelik, To Restore, Revive and Connect
Oris, 2014, letnik XVI, številka 86, str.122 -129