Samo Mlakar u.d.i.a.
Letoviška pot 6
6320 Portorož
T: +386 41 788 676
Ep: samo.mlakar@medprostor.si

ŽIVLJENJEPIS

1981 rojen v Kranju
1999 začel študij na Fakulteti za Arhitekturo v Ljubljani
2004 - 2010 združen v arhitekturnem studiu A T E L I E R a r h i t e k t i
2011 diplomiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani
2011 član Društva arhitektov Ljubljana
2011 partner v arhitekturnem ateljeju MEDPROSTOR

 

NAGRADE

2011 Posebno priznanje OJK (Organizacija za jeklene konstrukcije pri GZS), za učinkovito uporabo jekla v občutljivem urbanem okolju za leto 2011
  (z J. Kobe, R. Žnidaršič, T. Habič, E. Jenko)
2012 Evropska nagrada za urbani javni prostor 2012 za mostove in preureditve nabrežij na Ljubljanici
  (z B. Podrecca; A T E L I E R a r h I t e k t i (J. Kobe, Š. Kokalj, M. Kovačič, U. Podlipnik, L. DallaValle, J. Brdar, N. Blažko, T. (Bojc) Paulin, T. Habič), URBI (S. Dalla Valle, T. Fink), MEDPROSTOR (J. Fischer Knap, R. Žnidaršič), ATELJE VOZLIČ (V. Vozlič Košir, M. Vozlič), DANS arhitekti (M. Dešman, K. Pirkmajer Dešman, E. Fišer Berlot), TRIJE arhitekti (A. Mercina, K. Intihar, N. Juratovec, N. Svetina)
2015 Mednarodno jubilejno priznanje Maks Fabiani 2015 
  (z R. Žnidaršič (Medprostor); N. Britovšek, N. Lipušček, L. Kobetič (vsi Locus); M. Žerdin, L. Šot Pavlovič, L. Trnovšek, B. Turk (vsi Aquarius); J. Kopač (Kopač in otroci); T. Zupančič (Rečni transport); J. Železnikar (MMK))

 

NATEČAJI

2004 zvišana 2. nagrada za Mrtvaški most na javnem natečaju za ureditev prostora Ljubljanice in Gruberjevega prekopa
  (z J. Fischer Knap, J. Kobe, Š. Kokalj, U. Podlipnik, V. Razinger, R. Žnidaršič)
2004 poseben odkup za območje Špice na javnem natečaju za ureditev prostora Ljubljanice in Gruberjevega prekopa
  (z J. Fischer Knap, J. Kobe, Š. Kokalj, U. Podlipnik, V. Razinger, R. Žnidaršič)
2005 priznanje na natečaju za Mladinski center Arrigoni v Izoli
  (s T. Fink)
2005 izbran projekt za izvedbo Mrtvaškega mostu
  (z J. Fischer Knap, J. Kobe, Š. Kokalj, U. Podlipnik, V. Razinger, R. Žnidaršič)
2006 posebno priznanje na javnem natečaju za Center starejših Trnovo v Ljubljani
  (z J. Kobe, M. Kovačič, R Žnidaršič)
2007 3. nagrada na natečaju za Srbsko pravoslavno cerkev v Ljubljani, ureditev župnijskega doma s pripadajočo okolico
  (z J. Fischer Knap, J. Kobe, M. Kovačič, R. Žnidaršič)
2008 1. nagrada za novi Mesarski most in ureditev Petkovškovega nabrežja, 2. nagrada za ureditev tržnice in Mahrove hiše in posebno priznanje za ureditev Krekovega trga na javnem natečaju za ureditev širšega območja Ljubljanskih tržnic
  (z N. Blažko, T. Bojc, J. Kobe, M. Kovačič, U. Podlipnik, R. Žnidaršič, T. Habič, J. Brdar)
2012 1.nagrada za sklop gradu na vabljenem natečaju za Urbanistično arhitekturna rešitev območja OPPN 80 Grad Bokalce
  (z  M. Gabrič, R. Žnidaršič)
2013 1. nagrada za Spomenik žrtvam vseh vojn
  (z M. Gabrič, Ž. Ravnikar, R. Žnidaršič)