Rok Žnidaršič u.d.i.a.
Gruberjevo nabrežje 20
1000 Ljubljana
Ep: rok.znidarsic@medprostor.si

ŽIVLJENJEPIS

1977 rojen v Ljubljani
1999 deloval v arhitekturnem studio A T E L I E R arhitekti
2004 diplomiral na Fakulteti za arhitekturo, Univerza v Ljubljani
2004 – 2010 združeni v arhitekturi studio A T E L I E R arhitekti
2005 asistent za področje arhitekture na Fakultetii za arhitekturo pri predmetih: projektiranje, arhitekturna delavnica, arhitekturno oblikovanje IV (prof. J. Kobe)
2010 pridobi naziv ‘pooblaščeni arhitekt’ pri ZAPS
2011 ustanovi arhitekturni atelje MEDPROSTOR (z J.Fischer Knap)
2011 izvoljen v izvršni odbor Društva arhitektov Ljubljane
2012 rektor Univerze v Ljubljani mu podeli priznanje pomembnih umetniških del
2013 imenovan v svet Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
2015 docent na Fakulteti za arhitekturo, Univerza v Ljubljani

 

NATEČAJI

1999 deljena prva nagrada na vabljenem arhitekturno urbanističnem natečaju za Ivančno Gorico
  (z L. Cvetko, mentor: prof. J. Koželj)
2000 1. nagrada na javnem krajinsko-arhitekturnem natečaju za ureditev Koseškega bajerja v Ljubljani
  (z M. Kajzelj)
2004 1. nagrada na javnem natečaju za ureditev Lutkovnega gledališča v kompleksu Minoritskega samostana v Mariboru
  (z J. Fischer Knap, J. Kobe., Š. Kokalj, U. Podlipnik, V. Razinger)
2004 zvišana 2. nagrada za elaborat Mrtvaškega mostu na javnem natečaju za ureditev prostora Ljubljanice in Gruberjevega prekopa
  (z J.Kobe, Š.Kokalj, U.Podlipnik, V.Razinger, S.Mlakar, J.Fischer Knap)
2004 poseben odkup za območje Špice na javnem natečaju za ureditev prostora Ljubljanice in Gruberjevega prekopa
  (z J.Kobe, Š.Kokalj, U.Podlipnik, V.Razinger, S.Mlakar, J.Fischer Knap)
2005 izbran projekt za izvedbo Mrtvaškega mostu
  (z J.Kobe, Š.Kokalj, U.Podlipnik, V.Razinger, S.Mlakar, J.Fischer Knap)
2007 3. nagrada na natečaju za Srbsko pravoslavno cerkev v Ljubljani, ureditev župnijskega doma s pripadajočo okolico
  (z J. Kobe, M.Kovačič, S.Mlakar, J. Fischer Knap)
2008 1. nagrada za novi Mesarski most in ureditev Petkovškovega nabrežja, na javnem natečaju za ureditev širšega območja Ljubljanskih tržnic
  (z N. Blažko, T. Bojc, J. Kobe, M. Kovačič, S. Mlakar, U. Podlipnik, T. Habič, J. Brdar)
2009 1. nagrada javnem natečaju za ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in Mariborsko knjižnico
  (z D. Fortuna, N. Lebar, J. Kobe, T. Stanič)
2012 1.nagrada za sklop gradu na vabljenem natečaju za Urbanistično arhitekturna rešitev območja OPPN 80 Grad Bokalce
  (z  M.Gabrič, S.Mlakar)
2013 1. Nagrada na javnem natečaju za Spomenik žrtvam vseh vojn
  (z M.Gabrič, S.Mlakar, Ž.Ravnikar)
2014 1. Nagrada na javnem natečaju za Osnovno šolo in vrtec Cerklje ob Krki
  (z J. Fischer Knap)

 

NAGRADE

2004 Plečnikov priznanje za študentsko delo za diplomsko nalogo Metoda projektiranja arhitekta Edvarda Ravnikarja (metor prof.J Koželj)
2010 Plečnikova medalja za doprinos na področju arhitekturne teorije, kritike in strokovne publicistike za monografijo “Edvard Ravnikar: Architect and teacher” (z A.Vodopivec, P. Skalar)
2011 Posebno priznanje OJK (Organizacija za jeklene konstrukcije pri GZS), za učinkovito uporabo jekla v občutljivem urbanem okolju za leto 2011 (z J. Kobe, S. Mlakar, T. Habič, E. Jenko)
2012 Plečnikova nagrada za objekt Lutkovno gledališče v Mariboru (z J. Kobe)
2012 Evropska nagrada za urbani javni prostor 2012 za mostove in preureditve nabrežij na Ljubljanici
  (z B. Podrecca; ATELIER arhitekti (J. Kobe, Š. Kokalj,M. Kovačič, U. Podlipnik, L. DallaValle, J. Brdar, N. Blažko, T. (Bojc) Paulin, T. Habič), URBI (S. Dalla Valle,T. Fink), MEDPROSTOR , J. Fischer Knap, S. Mlakar, ATELJE VOZLIČ (V. Vozlič Košir, M. Vozlič), DANS arhitekti (M. Dešman, K. Pirkmajer Dešman, E. Fišer Berlot), TRIJE arhitekti (A. Mercina, K. Intihar, N. Juratovec, N. Svetina)
2015 Mednarodno jubilejno priznanje Maks Fabiani 2015
  (s S. Mlakar, u.d.i.a. (Medprostor), N. Britovšek, N. Lipušček, L. Kobetič (Locus), M. Žerdin, L. Šot Pavlovič, L. Trnovšek, B. Turk (Aquarius), J. Kopač (Kopač in otroci), T. Zupančič (Rečni transport), J. Železnikar (MMK) )