Boris Matič, In the eyes of the beholder, October 2017, Hiše
Victims of all Wars Memorial
photo Miran Kambič, Mate Mioč, Aleksander Ostan

Hiše, October 2017