Housing Rakova Jelša II Ljubljana 2017 competition project
Na obravnavanem območju se načrtuje gradnja cca. 170 neprofitnih najemnih stanovanj, trgovski program za lokalno oskrbo, večnamenski prostor lokalne skupnosti, zunanja in prometna ureditev ter gradnja komunalne infrastrukture.

Authors: Rok Žnidaršič, univ.dipl.inž.arh. Jerneja Fischer Knap, univ.dipl.inž.arh. Katarina Čakš, univ.dipl.inž.arh. Iztok Kavčič, univ.dipl.inž.kraj.arh. Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh.

Collaborator: Samo Mlakar, univ.dipl.inž.arh. Dino Mujić, m.i.a. Žiga Ravnikar, univ.dipl.inž.arh. Dejan Fortuna, univ.dipl.inž.arh.

Client: Public housing fund City of Ljubljana

Project date: 2017

Area: 24.340 m2; Built-up area: 14.205 m2

Awards: honorable mention